Niels Bargfeldt

ph.d.

Niels Bargfeldt har skrevet 11 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Romersk arkitektur 6
  2. Romerske provinser 100

Biografi

Niels Bargfeldt (f. 1977) er uddannet mag.art. (2009) i Klassisk Arkæologi med tilvalg i Forhistorisk og Nærorientalsk Arkæologi fra Københavns Universitet og ph.d. (2014) i Klassisk Arkæologi fra Aarhus Universitet. Efterfølgende har han været ansat som postdoc på Det Danske Institut i Rom og været tilknyttet forskningsprojekter på Aarhus Universitet, hvor han også underviser som ekstern lektor. Han har tillige undervist i Klassisk Arkæologi på Klassiske Studier ved Syddansk Universitet.

Niels Bargfeldts forskning har under ph.d. og postdoc fokuseret på individets og forskellige grupperingers muligheder og rammer for at agere i den antikke romerske verden, særligt i provinserne og i havnebyer. Han har endvidere taget del i en række arkæologiske feltprojekter, primært i Italien, Grækenland og Tyrkiet. Han har specialiseret sig i opmåling og visualisering af udgravninger.

Han har bidraget til formidlingen af den antikke verden som forelæser ved Folkeuniversitetet og gennem en række artikler i tidsskrifter og bøger, herunder i Antikkens 7 Vidundere og 50 fund – Højdepunkter i arkæologien. Dertil har han i samarbejde med Nationalmuseet udviklet formidlingsprojekter, senest som projektseniorforsker på projektet I Gudindens bolig. Sideløbende med forskning og udgravninger er Niels Bargfeldt medlem af Collegium Hyperboreum, som er et tværinstitutionelt klassisk arkæologisk samarbejde, der står for at arrangere seminarer og udgive bøger.