Søren Munch Kristiansen

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. jordbund 2
  2. Jordbundsgeografi 85
  3. Lavbundsjord 14

Biografi

Søren Munch Kristiansen er lektor i jordbundslære ved Aarhus Universitets Institut for Geoscience. Han blev i 1998 uddannet ph.d. samme sted, og har efter ansættelser i Danmarks JordbrugsForskning og en privat rådgivende ingeniørvirksomhed været tilknyttet universitetet siden 2008. Søren arbejder tværfagligt i hele verden med jordbund og grundvand især med fokus på grænsefladerne til arkæologi, folkesundhed og geomorfologi. Den røde tråd gennem hans forskning er, hvordan jord og vand påvirker mennesker, og omvendt hvordan vi påvirker jorden, vandet og miljøet, både i dag og førhen.