John Nielsen

John Nielsen har skrevet 32 artikler

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. ASEAN 3
  2. Cambodja 33
  3. Laos 18
  4. Vietnam 67

Biografi

John Nielsen (f. 1957)  er ansat i Udenrigsministeriet og har været ambassadør i Vietnam, Laos, Spanien og senest i Myanmar frem til efteråret 2021. Var fra 2021 - 2023 senioranalytiker på Dansk Institut for Internationale Studier, med særligt fokus på Kinas relationer til Sydøstasien, herunder ASEAN, Myanmar og Vietnam.