Tina Dransfeldt Christensen

ph.d.

Tina Dransfeldt Christensen har skrevet 6 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Arabisk litteratur 33

Biografi

Tina Dransfeldt Christensen er cand.mag. i Islamiske Studier og ph.d. i Kultur- og sprogmødestudier. Hun har skrevet afhandling om moderne marokkansk litteratur og har bl.a. udgivet bogen Writing Queer Identities in Morocco (2021).