Bjarne Bjørshol

Bjarne Bjørshol har skrevet 9 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fiskesygdomme 9

Biografi

Biografi

Født 1962. Dyrlæge 1989 fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, København. Godkendt specialist i fiskesygdomme i 1999. Har arbejdet i klinisk fiskepraksis i 6 år, 1 år som forsøgsleder på en forsøgsstation for fiskesygdomme, 1 år som forsker på Veterinærinstituttet i Oslo. Arbejdet de sidste 19 år som seniorrådgiver i Mattilsynet med arbejdsfelt fisk, akvakultur, fiskesygdomme og fiskevelfærd. Fagansvarlig for kategorien fiskesygdomme siden 25. januar 2023.