Lene Skodborg

Lene Skodborg har skrevet 188 artikler

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Boligforhold 70
  2. Boligkultur 111
  3. Københavns omegn 76
  4. Køkken og køkkenudstyr 193
  5. Sovemøbler 32

Biografi

Lene Skodborg

Mag.art. Europæisk etnologi, 1992, Københavns Universitet og forskerbedømt på Ph.d. niveau, 2000.

Forsker og museumsinspektør med speciale inden for by- og forstadshistorie i perioden 1800 til nu herunder hovedstadens udvikling med Fingerplanen i forhold til by og bolighistorie, industrihistorie og landskabshistorie.

Rådgiver om den materielle og immaterielle kulturarv vedrørende bygningsbevaring og fredninger samt kulturmiljøer. 

Ansættelser som forsker, museumsinspektør og formidlingsleder ved bl.a. Nationalmuseet, Kroppedal Museum, Østsjællands Museum og Det Grønne Museum.