Morten Larsen

ph.d. i middelalderarkæologi

Morten Larsen har skrevet 45 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Folkekirker i Guldborgsund Kommune 13

Biografi

Morten Larsen (født 1987) er museumsinspektør ved Nationalmuseet og tilknyttet kirkekonsulentfunktionen sammesteds. Han er uddannet middelalderarkæolog fra Aarhus Universitet.