Peter Juul Nielsen

Lektor, ph.d.

Peter Juul Nielsen har skrevet 2 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Morfologi og syntaks 179

Biografi

Peter Juul Nielsen (f. 1979) er cand.mag. i dansk og lingvistik og har en ph.d. i sprogvidenskab fra Roskilde Universitet. Han er lektor i dansk sprog ved Syddansk Universitet og forsker i dansk grammatik, det danske sprogs historiske udvikling, grammatisk teori og sproglig semiotik. Han har udgivet en række bøger og artikler om morfologi og syntaks i et funktionelt perspektiv med vægt på de grammatiske strukturers betydningsside. Han er formand for Lingvistkredsen i København og medredaktør af Acta Linguistica Hafniensia.