Mira Skadegård

Lektor, ph.d.

Biografi

Mira C. Skadegård er Ph.d., lektor og diskriminationsforsker på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, København. Hun arbejder overordnet med  diskrimination og ulighed – herunder reel lighed, strukturel-, institutionel-, velmenende- og mikrodiskrimination, racisme, ligestilling og mangfoldighed i hverdags-, uddannelses- og organisatoriske kontekster.

Med afsæt i menneskerettigheder arbejder Mira intersektionelt. Det betyder, at hun søger at have blik for alle diskriminationsgrundene, herunder køn, race, etnicitet, religion, klasse, seksualitet. Hun har skrevet omfattende om emnet, er  foredragsholder, konsulent og bidrager til den offentlige debat.  

Mira har over 25 års erfaring som Senior Advisor med specialisering i social bæredygtighed. I dette arbejde har hun fokus på  mangfoldighed, reel lighed og inklusion og anti-diskrimination (DEI, CSRD, ESG).