Christian Sylvest Meyhoff

Professor

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Anæstesiologi 104
  2. anæstesiologi 29

Biografi

Overlæge, ph.d., Christian S. Meyhoff er forskningsansvarlig for Anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og professor ved Københavns Universitet. Han har siden 2005 udført en række store randomiserede kliniske multicenterforsøg om hjerte- og lungekomplikationer efter større kirurgiske indgreb. Herunder særligt forskning om iltbehandling under anæstesi, hvor hans forskning har udfordret den tidligere antagelse om at ilt er et sikkert lægemiddel. Christian S. Meyhoff er redaktør ved Acta Anaesthesiologica Scandinavica og har et formaliseret samarbejde med Population Health Research Institute, McMaster University Hospital, Canada samt tæt samarbejde med en række førende anæstesiologiske forskningsenheder i Skandinavien.

Christian S. Meyhoff er medstifter af WARD-projektet, et Innovationsfond-støttet projekt, som udvikler et kontinuerligt kunstig intelligens-baseret monitoreringssystem af risikopatienters vitale værdier for at forebygge alvorlige hjerte- og lungekomplikationer.