Asger Ken Pedersen

Lektor emeritus, dr.scient.

Asger Ken Pedersen har skrevet 5 artikler

Biografi

Asger Ken Pedersen er geolog og lektor emeritus ved Københavns Universitet. Han startede på geologistudiet på Københavns Universitet i 1962, og blev i 1970 mag.scient. i geologi samt vinder af universitetets guldmedalje for sin afhandling om de tertiære vulkanske bjergarter på Disko i Vestgrønland.

Asger Ken Pedersen blev dr.scient. i 1988 ved Københavns Universitet på en afhandling bestående af 12 publicerede, engelsksprogede afhandlinger med den danske titel "Geologiske og petrologiske studier af reducerede vulkanske bjergarter og deres indeslutninger fra Disko og Nûgssuaq, det centrale Vestgrønland."

Asger Ken Pedersen har været tilknyttet Geologisk Museum siden 1971, hvor han blev ansat som amanuensis i petrografi. Her blev han senere lektor og fra 1989 docent. Hans primære forskningsemner er geologien i den nordatlantiske vulkanprovins, vulkansk geologi og petrologi.

Se hans profil på Københavns Universitets hjemmeside her.