Liselotte Højgaard

professor, dr.med.

Liselotte Højgaard har skrevet 22 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Læger efter 1950 161

Biografi

Liselotte Højgaard, født 1957, er dansk læge og forsker. Er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, og har været overlæge/cheflæge ved Rigshospitalets Afdeling for klinisk fysiologi og nuklearmedicin fra 1998-2023. Professor ved Københavns Universitets Institut for Klinisk Medicin fra 2004 og adjungeret professor DTU fra 2009.

Liselotte Højgaard har tidligere været videnskabelig chefredaktør for Ugeskrift for Læger, været præsident for The European Medical Research Councils, forperson for bestyrelsen i Danmarks Grundforskningsfond. Medlem af fondsbestyrelser og forskningsråd nationalt og internationalt, og medlem af Scientific Council, ERC, The European Research Council. Har været med til at etablere uddannelsen som civilingeniør i medicin og teknologi, DTU, KU og Rigshospitalet. Medlem af ATV og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.  Ridder af første grad af Dannebrogordenen og Ridder af den franske Æreslegion.