Marianne Fibiger

lektor, ph.d.

Marianne Fibiger har skrevet 2 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Indiske religioner 224
  2. Religionshistorie 1

Biografi

Marianne Qvortrup Fibiger er født d. 12.9.1962 har en ph.d.-grad  og er ansat som lektor på afdeling på Religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier, hvor hun også er afdelingsleder.

Hendes primære forskningsfelt er hinduisme i nutiden, men har en generel forskningsinteresse i indisk religion (buddhisme, hinduisme, jainisme og sikhisme) og forholdet imellem deres historiske forankring og deres nutidige udtryksformer. Hun er uddannet religionshistoriker, men har lavet feltarbejde mange steder i verden for at blive klogere på forholdet imellem historie og samfund og i hvilken sammenhæng en indisk religion indgår. Det gælder for eksempel også der, hvor østlige begreber, verdensanskuelser og praksisformer indgår i en nutidg europæisk eller dansk sammenhæng. Her kan peges på yoga og karma, reinkarnation, som alle er noget Marianne Qvortrup Fibiger har skrevet om. 

Marianne Qvortrup Fibiger er også meget interesseret i komparativ religionshistorie - også kaldet religionsfænomenologi. Det er hun, da det kan danne et godt udgangspunkt for at forstå, hvad der er det særlige ved religion som fænomen, og som måske også kan forklare, hvorfor vi stadig har meget religion i dag i en global verden.

Af bøger, som er udgivet på dansk, kan nævnes: a) "Hinduisme i Danmark og i verden - et religionshistorisk og nutidigt perspektiv "fra 2022, udgivet af Aarhus Universitetsforlag (https://unipress.dk/udgivelser/h/hinduisme-i-danmark-og-i-verden/); b) "Andre verdener - Indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi" fra 2021 og udgivet af forlaget Univers (https://www.eksistensen.dk/andre-verdener.html), og c) Karma - en tænkepause fra 2017 også udgivet af Aarhus universitetsforlag (https://unipress.dk/udgivelser/k/karma/). 

Derudover har hun haft over 300 foredrag og skrevet er stort antal akademiske artikler. Man kan konsultere hendes hjemmeside: https://pure.au.dk/admin/workspace/personal/overview/