Egon Stenager

Professor emeritus i neurologi

Egon Stenager har skrevet 23 artikler

Fagansvarlig for 8 kategorier:

  1. Demyeliserende sygdomme og begreber 10
  2. demyeliserende sygdomme og begreber 5
  3. Motorneurone sygdomme og begreber 2
  4. motorneurone sygdomme og begreber 1
  5. Neurologiske kredsløbssygdomme 3
  6. neurologiske kredsløbssygdomme 3
  7. Symptomer ES (skal navngives) 7
  8. symptomer fra nervesystemet 5

Biografi

Jeg er professor emeritus i neurologi ved Syddansk Universitet, speciallæge i neurologi. Jeg har klinisk arbejdet i sygehusvæsenet, overvejende  i region Syddanmark som overlæge og med ledende funktioner. Jeg har haft undervisningsforpligtelser, censorfunktion, opponent ved afhandlinger, ledende funktion som forsker, haft 2 forskningsenheder, deltaget i internationale faglige fora vedrørende neurologisk forskning, har været deltager som rådgiver i medicinrådets arbejde med retningslinjer for multipel sklerose medicin, inspektor for sundhedsstyrelsen og sagkyndig i retslægerådet. Forskningsfelter har været neurologi med tilgrænsende specialer.