Leif Andresen

Chefkonsulent emeritus

Leif Andresen har skrevet 28 artikler

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Biblioteksvæsen 94
  2. Folkebiblioteker 32
  3. Videnskabelige og faglige biblioteker 18

Biografi

Leif har været ansat ved den nationale styrelse for biblioteksområdet (Biblioteksstyrelsen m.fl. navne) 1996-2013 og på Det Kgl. Bibliotek fra 2013 til pensionering med udgangen af januar 2023.

Leif har arbejdet med de nationale bibliotekssystemer siden 1996: bl.a. som ansvarlig for bibliotek.dk 2000-2013 og som repræsentant for forskningsbibliotekerne i udvalg vedr. bibliotek.dk m.v. 2013-2022.

Leif har endvidere arbejdet bredt med standardisering indenfor biblioteksområdet, herunder som initiativtager og leder af workings group i ISO (International Organization for Standardization) vedr. standarder for RFID i biblioteker og for udlånstransaktioner mellem biblioteker.

Som repræsentant for Det Kgl. Bibliotek har Leif siddet i de statslige udvalg om nationalbibliografi 2013-2022.