Jesper Munk Andersen

Jesper Munk Andersen har skrevet 9 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Titler 31

Biografi

Jesper Munk Andersen (f. 1979), cand.mag. i historie fra Københavns Universitet med speciale i dansk herregårds- og hofhistorie. Siden 2021 museumsinspektør ved Kongernes Samling. Forfatter til flere artikler og udgivelser, bl.a. om Flora Danica-stellet, dansk adelshistorie, herregårds- og havearkitektur samt opdragelses- og dannelsesidealer i oplysningstidens elitekultur med afsæt i familien Reventlow. Tidligere museumsinspektør på Gammel Estrup - Danmarks herregårdsmuseum samt på Museum Lolland-Falster med ansvar for Reventlow-Museet Pederstrup.