Michael Riber Jørgensen

Museumsinspektør

Michael Riber Jørgensen har skrevet 8 artikler

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Historiske museer og samlinger 93
  2. Indre Mission 12
  3. Jylland - byer 115
  4. Lokalhistorie og mikrohistorie 5
  5. Museumsvæsen - generelt 32
  6. Vækkelsesbevægelser og kirkelige foreninger 12

Biografi

Michael Riber Jørgensen (f. 1981) har været fagansvarlig på lex.dk siden april 2023. Han er uddannet cand.mag. (2008) og ph.d. (2018) i historie på en afhandling om Indre Missions nyere historie.

Museumsinspektør ved Museum Thy siden 2010. Af andre hverv kan nævnes:

Redaktør for Historisk Årbog Thy. - Medlem af redaktionsudvalget for skriftserien "Studier i Historie, arkiver og kulturarv" (Aalborg Universitetsforlag). - Medlem af bestyrelsen for Kjems-Fonden. - Lejlighedsvis ekstern lektor ved historiestudiet på Aalborg Universitet.