Liv Carøe

Ekstern lektor, cand.mag.

Fagansvarlig for 7 kategorier:

  1. Antikkens monumenter 42
  2. Etruskiske byer og kulturer 17
  3. Etruskisk kunst 5
  4. Mykensk kultur 6
  5. Oldtidsbyen Athen 9
  6. Værktyper - Mellemitalien 3
  7. Ægæisk kultur 20

Biografi

Liv Carøe er fagansvarlig på lex.dk. Hun er uddannet cand.mag. i klassisk arkæologi fra Københavns Universitet. Hun har undervist i fagets periodekurser i en årrække som ekstern lektor og hendes speciale har været og er fortsat etruskisk arkæologi. Hun er stadig tilknyttet Universitetet som gæsteunderviser. Liv Carøe har forfattet artikler om etruskisk ikonografi samt formidlingsartikler om romersk arkæologi. Hun er pt. ansat som underviser på Nørre Gymnasium i Oldtidskundskab og latin.