Ole Bennike

Ole Bennike har skrevet 4 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Geologer, sedimentologer og palæontologer 76

Biografi

Ole Bennike, født 1955, er ansat ved Danmarks og Grønlands GEologiske Undersøgelse (GEUS). Er uddannet som geolog/biolog, og har i en årrække forsket i den geologiske, biologiske og klimatiske udvikling under de sidste årmillioner, med hovedvægt på den nordatlantiske region. Feltarbejde i Grønland, Antarktis, Nordvesteuropa, Uganda, Azorerne og Tristan da Cunha. Tildelt Københavns Universitets guldmedalje og dSchibbye'ske præmie.