Hans Christian Bjerg

cand.mag.

Hans Christian Bjerg har skrevet 173 artikler

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Marine 77
  2. Marine- og søkrigshistorie 81
  3. Søværnet 39

Biografi

Hans Christian Bjerg (f. 1944) er cand.mag. fra Københavns Universitet med historie som hovedfag.

Han var arkivar i Rigsarkivet 1971-1981 og overarkivar og chef for Forsvarets Arkiver 1981-2003. Sideløbende med denne ansættelse var han undervisningsassistent ved Københavns Universitet i årene 1971-1983 og lærer ved Søværnets Officersskole i søkrigshistorie og søkrigslære fra 1975 til 2017. Han var Søværnets historiske konsulent 1974-2017, redaktør af Marinehistorisk Tidsskrift 1967-1978 og redaktør af Tidsskrift for Søvæsen 2003-2019. Medlem af redaktionsudvalget for det webbaserede International Journal of Naval History. Medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., samt diverse leksika.

Hans Christian Bjerg har en omfattende produktion af bøger og artikler inden for især militær- , marine- og søkrigshistorie og er benyttet som foredragsholder. Interesseområdet dækker også Besættelsestidens historie.

Hans Christian Bjergs biografi på lex.dk.