Nils Fallentin

Nils Fallentin har skrevet 1 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Arbejdsmedicin 13
  2. arbejdsmedicin 5

Biografi

Profil og samarbejde

Nils Fallentin (f. 1953) er tidligere forskningsdirektør på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og fra 2023 fagansvarlig for kategorien arbejdsmedicin på lex.dk.  

Inden ansættelsen på det Nationale Forskningscenter var Nils Fallentin direktør for Center for Physical Ergonomics på Liberty Mutual Research Institute for Safety i Hopkinton, USA. Her ledte han centrets forskere i deres arbejde med at undersøge nye tilgange til en bedre forståelse af de fysiologiske og biomekaniske mekanismer bag arbejdsskader og arbejdsulykker.

Nils Fallentin har en ph.d.-grad i Human Fysiologi fra August Krogh Instituttet på Københavns Universitet. Han er tidligere medlem af Arbejdsmiljøudvalget under Nordisk Ministerråd; den Videnskabelige Styregruppe for PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health); og redaktionen for Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

Nils Fallentin sad i bestyrelsen for NIVA (den Nordiske Institution for Videreuddannelse inden for Arbejdsmiljø) og har deltaget i en internationale tekniske ekspertgruppe som rådgiver for delstaten Ontario (Canada) om deres strategi for forebyggelse af bevægeapparatssygdomme; den danske regerings  ekspertgruppe om "Risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær knyttet til tungt fysisk arbejde"; og den danske regerings ekspertgruppe om "Sygefravær og tilbagevenden til arbejdet efter langvarigt sygefravær som følge af muskel-skeletbesvær".

Som forsker har Nils Fallentin en omfattende videnskabelig publikation og er i dag tilknyttet det svenske forskningsråd FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) og vurderer her ansøgninger om forskningsprojekter inden for området ”Arbejde og helbred”. Nils Fallentin er selvstændig konsulent og rådgiver og kan kontaktes på mail på nilsfallentin@gmail.com.