Ole John Nielsen

Professor

Ole John Nielsen har skrevet 6 artikler

Biografi

Ole John Nielsen er professor i atmosfærekemi ved Kemisk Institut, Københavns Universitet. Han har siden 1978 forsket i kemisk kinetik og nedbrydningsmekansimer i relation til atmosfæriske miljøproblemstillinger (ozonnedbrydning, klimaændringer, partikeldannelse, brug af nye stoffer til industrielle formål mm.)