Jan Hartvigsen

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Iskias 2
  2. iskias 1
  3. Kiropraktik 3
  4. kiropraktik 6

Biografi

Jan Hartvigsen er professor og forskningsleder i Forskningsenheden Klinisk Biomekanik ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Han er uddannet ph.d i Epidemiologi fra Syddansk Universitet i 2001 og har efterfølgende forsket i kiropraktik og smerte.