John H. M. Damsager

Cand.mag., M.Soc.Sci.

John H. M. Damsager har skrevet 29 artikler

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Dansk katolsk topografi 5
 2. Franske klostre 14
 3. Katolicisme 6
 4. Katolsk dogmatik 104
 5. Katolske helligdage 25
 6. Katolsk liturgi og liturgiske genstande 132
 7. Martyrvæsen og helgenkåring 13
 8. Religiøs modkultur 0

Biografi

 • Født 1972
 • Kristendomshistoriker, B.A. i religionsvidenskab & cand.mag. i kristendomshistorie  fra Københavns Universitet. Specialeafhandling: Peter Schindler - dansk konvertit, katolik, præst, missionær og forfatter: En mandehistorisk biografisk skitse og en mikrohistorisk studie i dansk katolicisme - på grundlag af Peter Schindlers korrespondance med forfatteren Johannes Jørgensen i perioden 1911-1921.
 • Risikoanalytiker, M.Soc.Sci. i "riskhantering i samhället" fra Karlstad Universitet. Specialeafhandling: Hundebid af mennesker - En analyse af behovet for et paradigmeskift i risikostyringen af hundebid.
 • Enkelteksaminer i religionsvidenskab fra Högskolan Dalarna & Uppsala Universitet, enkelteksaminer i filosofi fra Lunds Universitet & Umeå Universitet, enkelteksaminer i hundefaglige emner fra Linnéuniversitetet, Linköpings Universitet & Malmö Universitet. Desuden en meritlærereksamen fra N. Zahles Seminarium.
 • Med fokus på kirkehistorie har John H. M. Damsager anmeldt og publiceret i bl.a. The Journal of Ecclesiastical History, Dansk Teologisk Tidsskrift & CHAOS - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. Med fokus på risikostyring/hundebid har John H. M. Damsager publiceret i PLOS ONE. Desuden har han været (med-)redaktør af Dansk Konversionsforskning (2007) & Legatet P. Carl Petersens Kollegium (2000).
 • John H. M. Damsager har som kristendomshistoriker arbejdet på Københavns Universitet, Folkeuniversitet i København og på Niels Steensens Gymnasium. Som risikoanalytiker har han været beskikket censor på professionsbacheloruddannelsen i katastrofe- og risikomanagement. Som meritlærer har han gennem mange år arbejdet som lærer. Han er desuden beskikket censor på læreruddannelsen.
 • I 2014 introducerede John H. M. Damsager brugen af væggelushunde i Danmark med afslutningen af træningen af Danmarks første væggelushund, Nina, i et samararbejde mellem Danminar og Aarhus Universitet, finansieret som et Videnkuponprojekt af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.