John-Erik Hansen

Dr.med., fhv. overlæge og centerleder

John-Erik Hansen har skrevet 9 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Masseødelæggelsesvåben 48

Biografi

John-Erik (f. 1958) har i mere end 30 år beskæftiget sig professionelt med masseødelæggelsesvåben. Han har bl.a. været overlæge og chef for Center for Biosikring og Bioberedskab (2001-21), Forsvarets repræsentant vedr. biologiske våben i NATO, Danmarks repræsentant i EU's Health Security Committee og formand for EU kommissionens arbejdsgruppe vedr. CBRN sikkerhedsforskning.