Alexander Gramm Kristensen

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Klinisk neurofysiologi 1
  2. klinisk neurofysiologi 4
  3. Nervereflekser 16

Biografi

Profil og samarbejde:

Alexander Gramm Kristensen er postdoc ved Danish Pain Research Center på Aarhus Universitet, hvor han forsker i smerte med neurofysiologiske metoder. Han blev uddannet ph.d ved samme institut i 2019 og arbejde efterfølgende som reservelæge fra 2019 til 2022 ved bl.a. Aarhus Universitetshospital.