Kathrine Vestergaard Brandstrup

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Spinding, garn og tråd 34
  2. Tekstil 153

Biografi

Væveforsker er måske ikke den titel, der popper op i de fleste databaser over uddannelser og jobtitler - men det nok den titel der bedst betegner mit arbejdsfelt i øjeblikket. Jeg har en livslang passion for det historiske - og det førte til i en ung alder at jeg valgte museumsformidler som mit livsmål. Den gang var der kun få formidlere på museerne med en akademisk baggrund - de fleste var pædagoger eller læreuddannede. Men jeg ville have den historisk faglige tyngde. Valget blev Middelalderarkæologi - her var der rig mulighed for at studere vikingehistorie. I løbet af det første år opstod en ny passion - tekstiler og dragter. Arkæologifagene er som bekendt meget genstandsbaserede og kombinationen af at studere de arkæologiske levn af dragter og rekonstruere dem i virkeligheden har fulgt mit forskningsmæssige mindset. Som supplerende fagområde til middelalderarkæologien tog jeg et års studier på en væveskole i Sverige. Her fik jeg stor indblik i håndværkerens kundskaber, jeg havde mine første erfaringer med at analysere arkæologiske tekstiler og en dyb undren over hvordan redskabet til fremstilling af stof - altså væven - har udviklet sig over tid fra forhistorien og til nutiden. Ønsket om at fortsætte studierne efter specialet med en phd i middelalderens væve gik dog ikke i opfyldes da. Til gengæld blev det til ca. 15 års erfaring som museumsformidler og en hel masse andre gode kompetencer kom i rygsækken. I 2020 gentoptog jeg kontakten til Centre for Textile Research på Saxo-Instituttet, KU for at opdyrke tekstilernes og vævenes verden igen. Og med de første projektbevillinger i hus gennemfører vi nu projektet Red Væven, den danske væv fra det 17. til det 20. årh.