Kathrine Vestergaard Brandstrup

Kathrine Vestergaard Brandstrup har skrevet 2 artikler

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Beklædningstekstil 62
  2. Inventartekstil 45
  3. Spinding 20
  4. Tekstile flader og mønstre 36
  5. Tråd og garn 23
  6. Væveredskaber 17

Biografi

Væveforsker er måske ikke den titel, der popper op i de fleste databaser over uddannelser og jobtitler - men det nok den titel der bedst betegner mit arbejdsfelt i øjeblikket. Jeg har en livslang passion for det historiske - og det førte til i en ung alder at jeg valgte museumsformidler som mit livsmål. Den gang var der kun få formidlere på museerne med en akademisk baggrund - de fleste var pædagoger eller læreuddannede. Men jeg ville have den historisk faglige tyngde. Valget blev Middelalderarkæologi - her var der rig mulighed for at studere vikingehistorie. I løbet af det første år opstod en ny passion - tekstiler og dragter. Arkæologifagene er som bekendt meget genstandsbaserede og kombinationen af at studere de arkæologiske levn af dragter og rekonstruere dem i virkeligheden har fulgt mit forskningsmæssige mindset. Som supplerende fagområde til middelalderarkæologien tog jeg et års studier på en væveskole i Sverige. Her fik jeg stor indblik i håndværkerens kundskaber, jeg havde mine første erfaringer med at analysere arkæologiske tekstiler og en dyb undren over hvordan redskabet til fremstilling af stof - altså væven - har udviklet sig over tid fra forhistorien og til nutiden. Ønsket om at fortsætte studierne efter specialet med en phd i middelalderens væve gik dog ikke i opfyldes da. Til gengæld blev det til ca. 15 års erfaring som museumsformidler og en hel masse andre gode kompetencer kom i rygsækken. I 2020 gentoptog jeg kontakten til Centre for Textile Research på Saxo-Instituttet, KU for at opdyrke tekstilernes og vævenes verden igen. Og med de første projektbevillinger i hus gennemfører vi nu projektet Red Væven, den danske væv fra det 17. til det 20. årh.