Finn Strudsholm

agronom, ph.d.

Finn Strudsholm har skrevet 39 artikler

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Fodring og fodermidler til husdyr 30
  2. kvæg 2
  3. Kvægavl og kvægproduktion 43

Biografi

Finn Strudsholm (1955) er agronom og ph.d. fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og arbejder i dag som selvstændig med formidling af viden om mælke- og kødproduktion i virksomheden KvægViden.dk.

Finn Strudsholm er siden 2023 fagansvarlig for fagområderne "Kvægproduktion" og "Fodring og fodermidler til husdyr".

I sit arbejdsliv har Finn Strudsholm været forsker ved Statens Husdyrproduktion, landskonsulent i kvægfodring hos Landskontoret for Kvæg, centerleder for Kvægbrugets Forsøgscenter, afdelingsleder hos Dansk Kvæg og specialkonsulent i økologisk kvægproduktion hos SEGES Økologi Innovation. 

Finn Strudsholm har desuden gennem en årrække virket som censor på Aarhus Universitet og Københavns universitet. 

Finn Strudsholm kan kontaktes på mail: finnstrudsholm@gmail.com eller via hjemmesiden: www.kvægviden.dk