Laurits Rauer Nielsen

Lektor

Laurits Rauer Nielsen har skrevet 23 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Beredskab og civilforsvar 31

Biografi

Lektor ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Cand. scient i geografi, Københavns Universitet, 2005.

Forsker i borgerinddragelse i beredskab, særligt klimarelaterede hændelser som stormfloder. Underviser i beredskab og kriseledelse, herunder beredskabsplanlægning og tværprofessionelt- og tværsektorielt samarbejde.

Ansættelser:

2015- nu: Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

2008-2015: Danmarks Statistik.

2006-2007: Beredskabsstyrelsen.

2005-2006: UNHCR Kenya/Uganda (gennem Dansk Flygtningehjælp).

2005, 2002 og 2001: korttidsudsendelser med Beredskabsstyrelsens mobile nødhospital til hhv. Indonesien, Afghanistan og Indien.

Profil på UC Viden: Laurits Rauer Nielsen — UC Viden - Professionshøjskolernes Videndatabase

Profil på Linkedin: Laurits Rauer Nielsen | LinkedIn