Annette Haaber Ihle

Antropolog, P.h.D.

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Religiøse friskoler 1

Biografi

Annette Haaber Ihle, født 1951, er oprindelig læreruddannet, har en master i Afrikastudier  og har fortrinsvis arbejdet som antropolog, og forsket i Vestafrika og islamiske ungdomsbevægelser. Hun har brugt denne erfaring til at undersøge danske friskoler rettet mod muslimske børn og forældre med særligt fokus på elevernes medborgerskab kompetencer, tilhørsforhold og identitet. Endelig har Annette Haaber Ihle  medvirket til at udvikle og undervist lærerstuderende i faget Kristendom, livsoplysning og medborgerskab.