Lars Ole Bonde

Professor emeritus

Lars Ole Bonde har skrevet 3 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Danske operakompagnier 2
  2. Musikpsykologi, musikpædagogik og musikterapi 2

Biografi

Lars Ole Bonde, f. 1951.

Student fra Viborg Katedralskole 1970. Cand.mag. i musik og nordisk litteratur fra AU 1979. Har arbejdet som gymnasielærer (musik og dansk), adjunkt/lektor i musikvidenskab (AUC), musikproducer i DR, lektor/professor i musikterapi (AAU) og i musik og helse (Norges Musikkhøgskole). Omfattende forfatterskab inden for musikhistorie, -pædagogik og - terapi. Forsker som prof.emeritus bl.a. i sang og trivsel, fx i projektet "Alle Kan Synge", der er en trivselsbaseret indsats for børn i indkolingen (0.-3. klasse).