Ulrik Becker

Professor, dr.med.

Ulrik Becker har skrevet 15 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Alkohol - forbrug, skader og behandling 15
  2. alkohol - forbrug, skader og behandling 7

Biografi

Profil og samarbejde

Ulrik Becker (f. 1950) er professor ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet; Forskningsgruppen Epidemiologi og Interventioner.

Ulrik Becker har været fagansvarlig for alkoholområdet ved Lex.dk siden 2023.

Ulrik Becker er speciallæge i hepatologi (leversygdomme), i medicinsk gastroenterologi (mave-tarmsygdomme) og i intern medicin. Indtil 2020 var han overlæge på Gastroenheden, Hvidovre Hospital og har indtil 2009 været ledende overlæge for Alkoholenhederne med ansvar for alkoholbehandlingen i København.

Ulrik Becker er professor i Alkoholrelateret Epidemiologi på Statens Institut for Folkesundhed med særlig interesse for alkoholrelaterede konsekvenser og studier af struktur, organisation, effekter af alkohol-intervention i såvel privat som offentlig finansieret behandling. Han har medvirket til en række større befolkningsundersøgelser i Danmark og i Grønland med fokus på alkoholproblemer, samt i klinisk forskning om leversygdomme, mave-tarmsygdomme og andre konsekvenser af et stort alkoholforbrug. Ulrik Becker har medvirket til teknologivurdering og nationale kliniske retningslinjer om behandling af alkoholafhængighed.

Ulrik Becker har været medlem af Lægeforeningens sundheds- og misbrugsudvalg og har løbende deltaget i den offentlige debat om alkoholrelaterede folkesundhedsproblemer. Han bruges ofte som underviser, oplægs-, og foredragsholder, og har været en af initiativtagerne til grunduddannelsen for alkoholbehandlere i både Danmark og i Grønland, og Ulrik Becker har desuden været bestyrelsesmedlem i Alkohol og Samfund. Ulrik Becker har været foretaget omfattende forskning og er er en af redaktørerne på Alkohol, brug, konsekvenser og behandling.

Se Ulrik Beckers forskningsprofil her.

Mail: ulbe@sdu.dk