Sine Nørholm Just

Professor

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Digital politisk deltagelse 0
  2. Medialisering 0

Biografi

Sine N. Just er professor i strategisk kommunikation ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Hun har i sin forskning især fokus på de digitale teknologiers transformation af den offentlige debat. Sine er forskningsleder af Algoritmer, Data & Demokrati (ADD-projektet), et 10-årigt, tværfagligt forsknings- og formidlingsprojekt, der er støttet af Villum Fonden og Velux Fonden og har til formål at styrke det digitale demokrati.