Jesper Lau Hansen

Professor

Jesper Lau Hansen har skrevet 6 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Selskabsret 127

Biografi

Jesper Lau Hansen (f. 1965) er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet i 1989. Han arbejdede derefter i en årrække som advokat, og blev advokat med møderet for landsret i 1992. Han vendte tilbage til Københavns Universitet i 1995 og blev doktor juris på en afhandling om børsret i 2001. Han har siden 2003 været professor i kapitalmarkedsret og har siden 2012 også varetaget selskabsret. Han har en Master of Laws (LL.M.) fra Cambridge University (1992-1993).

Jesper Lau Hansen har deltaget i en række udvalg om dansk ret og EU-ret, bl.a. om SIFI og om insiderhandel, og han var med til at skrive selskabsloven af 2009. Han har været medlem og siden formand for Securities and Markets Stakeholder Group tilknyttet den europæiske børsmyndighed ESMA i perioden 2011-2016. Han har siden 2010 indgået i diverse ekspertgrupper nedsat af Europa Kommissionen om EU-selskabsret, for nærværende ICLEG. På universitetet har han haft forskellige tillidshverv, bl.a. institutleder, formand for rektors valgstatutudvalg, og medlem af bedømmelseskomitéen for Princess Mary’s Scholarship. Han sidder i redaktionen for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret og European Company Law and Financial Law Review. Han indgår i diverse nordiske og europæiske forskernetværk.

Jesper Lau Hansen har udgivet bøger og artikler om kapitalmarkedsret og selskabsret på danske forlag og internationalt. Han underviser og vejleder jurastuderende på universitetet i disse fag, og han var med til at oprette og undervise i den finansielle grunduddannelse udbudt af CBS Executive, der retter sig mod bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor. Indtil 2024 har han i en længere årrække fungere som sagkyndig ekspert til bedømmelse af ansøgninger om forskningsstøtte, dels som bestyrelsesmedlem i Nasdaq Nordic Foundation, dels for det norske forskningsråd. 

Jesper Lau Hansen har en række bestyrelsesposter i foreninger for kollektiv investering (UCITS og AIF) med tilknytning til Nykredit. Han var blandt stifterne af CEPOS og har i en årrække været medlem af dets bestyrelse.  Han bidrager lejlighedsvis til debatten i danske aviser. Han er gift og far til to døtre.

Et fuldt CV og en oversigt over akademiske publikationer kan ses på hans hjemmeside under Det Juridiske Fakultet (jura.ku.dk/jlh).