Michael Hertz

Tidligere arkivar og seniorforsker, cand.mag.

Michael Hertz har skrevet 169 artikler

Biografi

Michael Hertz (født 1939) er en dansk historiker og tidligere arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Han var medlem af bestyrelsen for Dansk Vejhistorisk Selskab og formand for redaktionsudvalget for tidsskriftet VEJHISTORIE. Michael Hertz har publiceret afhandlinger om administrationshistoriske, landbohistoriske og lokalhistoriske emner.