Michael Hertz

Cand.mag.

Michael Hertz har skrevet 171 artikler

Biografi

Michael Hertz (f. 1939) er historiker og tidligere arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.