Frida Aagesen

Cand.mag.

Biografi

Frida Aagesen (f. 1996) er cand.mag. i middelalderarkæologi med speciale i kirke- og bygningsarkæologi, og arbejder som museumsinspektør på Nationalmuseet i afdelingen Oldtid, Middelalder og Renæssance.