Abdelilah Ghiyati

Biografi

Cand.pæd. I fransk afsluttet december 2005

MA (Ed) in french

Danmarks Pædagogiske Universitet

linjefag i fransk fra Blaagaardsstatseminarium. 

Dansklærer fra Nørrenissum Seminarium 2003

lærer i forskellige fag og på forskellige uddannelser i Danmark: privat samt folkeskole, erhvervskoler: EUC-Syd, Sosu-Syd

Tanger seminariet 1974 med linjefag: arabisk sprog, religion, fransk og matematik

Fes pædagogisk centret 1978: Videreuddannelse i Fransk for mellemtrinet.

”Ibn zaydoun colllege”: underviser i Fransk på mellemtrinet. 

“Ibn Khaldun gymnasium“ underviser i fransk på gymnasium.