Lars Damkilde

professor i bærende konstruktioner

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Bygningsstatik, teknisk statik og styrkelære 90

Biografi

Biografi

Lars Damkilde, Professor ved Århus Universitet, lic. techn., R.

Lars Damkilde blev i 1977 civilingeniør (Bygning, med speciale i Anvendt Mekanik) fra Danmarks tekniske Højskole. Han forrsvarede sin lic. techn. grad i 1983.

Lars Damkilde har primært været ansat indenfor forsknings- og undervisningsområdet: Hans forskning har primært været koncentreret sig  om udvikling og anvendelse af numeriske metoder (Finite Element).

Lars Damkilde har publiceret forskningsartikler inden for buckling og postbuckling, plade/skal elementer, optimering af konstruktionsudformning, trækonstruktioner, modelering af fugttransport, structural health modelling.

Lars Damkilde har en stor og bred undervisningserfaring, og den omfatter de grundlæggende discipliner statik, stabilitet og plasticitet, det teoretiske grundlag (kontinuummekanik) samt anvendelses indenfor stål, træ og betonkonstruktioner. Han har vejledt et stort antal kandidatprojekter og Ph.D. projekter.

Lars Damkilde har deltaget i danske/internationale forskningsprojekter samt ved bedømmelse af ansøgere og institutioner. Han har en bred erfaring inden for bygge/maskin området primært som konsulent på specielle problemer og ved udviklingsprojekter,