Bjarne Klausen

lic. et dr.odont.

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Tandlæger 10

Biografi

Bjarne Klausen (f. 1954) er tandlæge, forfatter og videnskabsjournalist. Han har siden 2024 været fagansvarlig for emnet Tandlæger i Den Store Danske.

Bjarne Klausen beklædte i perioden 1979-1993 stillinger som stipendiat, adjunkt og lektor i fagområderne parodontologi, mikrobiologi og oral diagnostik ved Københavns Tandlægehøjskole / Københavns Universitet. Udover licentiatafhandling og doktordisputats udgav han i denne periode omkring 50 videnskabelige artikler i tidsskrifter med fagfællebedømmelse.

Fra 1993 til 2020 arbejdede Bjarne Klausen som praktiserende tandlæge i Esbjerg. Sideløbende hermed afholdt han en lang række efteruddannelseskurser for danske tandlæger og fungerede desuden som fagkonsulent for Sundhedsstyrelsen og Retslægerådet.

Siden 2013 har Bjarne Klausen været tilknyttet Tandlægebladet som journalist med ansvar for danske og internationale forskningsnyheder. Han er også medlem af Tandlægebladets fagredaktion. Blandt de mere end 300 nyhedsartikler fra denne periode er der flere portrætter af kendte tandlæger. Han har desuden udgivet en novellesamling.

Relevante publikationer:

Klausen B. Dental Pain in the Life and Works of Hans Christian Andersen. Bulletin of the History of Dentistry 1988;36:8-11.

Klausen B. Verdens første osseointegrerede implantat. Tandlægebladet 2018;22:58-60.

Klausen B. Fra saliva til kameler. Danmarks første dr.odont. Tandlægebladet 2023;27:914-917.