Tanya Karoli Christensen

Professor

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Retslingvistik 0

Biografi

Tanya Karoli Christensen (f. 1974) er professor i dansk sprog ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Tanya Karoli Christensen har været fagansvarlig for Retslingvistik siden 2024. Hun har undervist og forsket i retslingvistiske emner siden 2015, med særlig fokus på det kriminaliserede sprog, såsom trusler og tilskyndelse til vold. Derudover bistår hun retsvæsenet med analyser af sprogligt bevismateriale, fx med henblik på at vurdere teksters sandsynlige ophav. Se hendes profil på Københavns Universitets hjemmeside her, og se hjemmesiden www.retslingvistik.dk for foredrag og medieartikler.