Karen Lauterbach

Lektor

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Ghana 6

Biografi

Karen Lauterbach (f. 1970) er lektor ved Center for Afrikastudier, Københavns Universitet. Hun er ph.d. i internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet. Hendes forskningsfelt er religion, (populær) kultur, urban historie og politik i Ghana. Senest forsker hun i adgang til vand i urbane områder i Ghana. 

Karen Lauterbach har udgivet flere bøger og artikler i internationale tidsskrifter om karismatisk kristendom, social mobilitet, og velstand. Hun underviser i religion og kultur i Afrika og har afholdt foredrag i forskellige foreninger og fora. 

Se Karen Lauterbachs profil på Københavns Universitets hjemmeside