Niels Frimodt-Møller

Læge, professor, dr.med.

Niels Frimodt-Møller har skrevet 14 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Antibakterielle midler til systemisk brug 59
  2. antibakterielle midler til til systemisk brug 7

Biografi

Profil og samarbejde

Niels Frimodt-Møller er speciallæge og professor i klinisk mikrobiologi, dr.med., pensioneret overlæge fra Rigshospitalet. Niels har forsket i mange år i alle aspekter af antibiotikas aktivitet laboratoriemæssigt, ved eksperimentelle infektioner og i kliniske studier. Desuden om antibiotikaresistens, sammenhæng mellem antibiotikabrug og resistens og behandlingsmuligheder af infektioner forårsaget af multiresistente bakterier. Niels Frimodt-Møller har udgivet talrige artikler og bogkapitler om antibiotika. Han er desuden medstifter af det danske overvågningsprogram om antibiotikaforbrug og -resistens, DANMAP og er mangeårig medredaktør af antibiotikasektionen i Promedicin.dk.