Henning Nølke

Professor, dr.ling.merc. et lic.phil.

Henning Nølke har skrevet 18 artikler

Biografi

Henning Nølke er professor i fransk og lingvistik ved Aarhus Universitets Institut for Kommunikation og Kultur. I 1978 afsluttede han sin kandidateksamen i fransk ved Københavns Universitet, hvorefter han sammesteds blev lic.phil. i fransk og tog bifag i lingvistik (cand.mag.) i 1981. I 1994 blev han desuden dr.ling.merc. ved Handelshøjskolen i Aarhus.

I løbet af sin forsknings- og undervisningskarrierre har Henning Nølke været ansat ved Romansk Institut på Københavns Universitet (1978-1981 og 1982-1983), Metropolitanskolen (1981-1982), Lingvistisk Institut på Københavns Universitet (1981), Universitetet i Nancy (1983-1985) og Handelshøjskolen i København (1985-1989). I perioden 1989-1999 besad han et professorat ved Handelshøjskolen i Aarhus, hvorefter han i 1999 fik ansættelse som professor ved Aarhus Universitet, som han har været tilknyttet siden.

Henning Nølke var forfatter til artikler, der var med i Gyldendals onlineleksikon denstoredanske.dk i perioden 2009-2017. Han skrev artikler til Den Store Danske.

Se hans profil på Aarhus Universitets hjemmeside her.