Inger Dübeck

Dr.jur.

Inger Dübeck har skrevet 18 artikler

Biografi

Inger Dübeck (f. 1933) er tidligere professor i person-, familie- og arveret. Hun har især beskæftiget sig med det retshistoriske område inden for familieretten.

Hun erhvervede som den første kvinde den juridiske doktorgrad ved et dansk universitet i 1978. Hendes disputats "Købekoner og konkurrence" handlede om myndigheds- og erhvervsrettens udvikling med hensyn til kvinders historiske retsstilling. Hun har desuden bl.a. udgivet "Dansk Arkivret" (1980), "Statsmagt og arkiver" (1982), "Personers rettigheder" (1997) og "Kvinder, familie og formue: studier i dansk og europæisk retshistorie" (2003).

1979-1992 var hun tilknyttet Rigsarkivet som rådgiver. I 1991 blev hun ansat som professor ved Aarhus Universitet, hvor hun især fordybede sig i personretlige problemstillinger. 

Inger Dübecks biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon