Grethe Ilsøe

Mag.art.

Grethe Ilsøe har skrevet 25 artikler

Biografi

Grethe Ilsøe (1933-2015) var en dansk historiker og arkivar. Fra 1965 var hun ansat som arkivar på Landsarkivet for Sjælland, 1985-96 som landsarkivar. Hendes forskningsområder var primært arkivvæsen, administrationshistorie, lokalhistorie og kvindehistorie. 

Grethe Ilsøe sad i flere faglige bestyrelser. Hun var formand for Komitéen til Udgivelse af Dansk Kvindebiografisk Leksikon 1996-2000 og formand for Arkivforeningen 1967-70. 1991-93 var hun medlem af Det Etiske Råd. 

Grethe Ilsøes biografi på lex.dk