Jesper Carlsen

Lektor emeritus, dr.phil.

Jesper Carlsen har skrevet 135 artikler

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Det romerske Nordafrika 38
  2. Slægter, stænder og borgerret i antikkens Rom 23
  3. Underholdning i Romerriget 9
  4. Økonomi og produktion i Romerriget 16

Biografi

Jesper Carlsen (f. 1957) er lektor emeritus på Syddansk Universitet. Han blev cand.mag. i historie og dansk ved Københavns Universitet i 1982. I 1995 blev han dr.phil. ved Odense Universitet på afhandlingen "Vilici and Roman Estate Managers until AD 284" (Rom 1995).

Jesper Carlsen var 1991-1994 amanuensis ved Det danske Institut for Kunst og Videnskab i Rom. Efterfølgende var han i perioden 1994-1999 ansat som lektorvikar i romersk historie ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet (nu Syddansk Universitet). 1999-2023 var han samme lektor i antikkens historie. Jesper Carlsen var desuden i perioden 2000-2016 institutleder på Institut for Historie på Syddansk Universitet.

Jesper Carlsens primære forskningsområder er Romerrigets sociale og økonomiske historie, det romerske Nordafrika, gladiatorkampenes politiske og kulturelle betydning samt romerske nobilitetsslægters historie. Et udvalg af hans artikler er publiceret i "Land and Labour. Studies in Roman Social and Economic History" (Rom 2013), mens "Romernes historie" (2. udgave, Odense 2010) er en oversigt over Romerrigets historie.

Se hans profil på Syddansk Universitets hjemmeside her.