Jesper Carlsen

Lektor, dr.phil

Jesper Carlsen har skrevet 129 artikler

Biografi

Jesper Carlsen (f. 1957) er lektor på Syddansk Universitets Institut for Historie.  Han blev cand.mag. i historie og dansk ved Københavns Universitet i 1982. I 1995 blev han dr.phil. ved Odense Universitet på afhandlingen "Vilici and Roman Estate Managers until AD 284" (Rom 1995).

Jesper Carlsen var i perioden 1987-1988 undervisningsassistent i romersk historie, tidlig middelalder og historiefilosofi ved Historisk Institut på Odense Universitet. Fra 1991 til 1994 var han amanuensis ved Det danske Institut for Kunst og Videnskab i Rom. Efterfølgende var han i perioden 1994-1999 ansat som lektorvikar i romersk historie ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet (nu Syddansk Universitet). Siden 1999 har han samme sted været lektor i antikkens historie. Jesper Carlsen har desuden i perioden 2000-2016 været institutleder på Institut for Historie på Syddansk Universitet.

Jesper Carlsens primære forskningsområder er Romerrigets sociale og økonomiske historie, det romerske Nordafrika, gladiatorkampenes politiske og kulturelle betydning samt romerske nobilitetsslægters historie.

Se hans profil på Syddansk Universitets hjemmeside her.