Jan Maegaard

Professor, dr.phil.

Jan Maegaard har skrevet 14 artikler

Biografi

Jan Carl Christian Maegaard (1926-2012) var professor og komponist. Jan Maegaard uddannede sig sideløbende ved Det kgl. da. musikkonservatorium (store eks. i teori og musik-hist. 1948, musikpædagogisk eks. 1953) og Københavns Universitet (mag. art. i musikvidenskab 1957). Han delte siden sin tid mellem musikkens praksis og dens teori.

Jan Maegaard blev en af de første i Danmark, om ikke den første, der på videnskabelig basis interesserede sig for tolvtonemusikken, specielt Arnold Schönbergs værker, hvilket førte til studieophold ved Schönberg-arkiverne i Los Angeles 1958-59 og igen 1964. 1959 knyttedes han til Københavns Universitet som undervisningsassistent, 1961 blev han amanuensis, 1967 universitetsadjunkt og endelig 1971 professor, denne stilling bestred han til 1996.

 Efter 15 års intenst arbejde udmøntedes hans Schönberg-studier i en disputats der ved forsvaret i København i 1972 vakte international opmærksomhed

Jan Maegaard skrev artikler til Den Store Danske, som også var med i Gyldendals onlineleksikon denstoredanske.dk, 2009-2017. 

Se også artiklen om ham i Dansk Biografisk Leksikon