Jørn Vestergaard

Professor emeritus i strafferet

Jørn Vestergaard har skrevet 87 artikler

Biografi

Jørn Vestergaard (født 1948) er professor emeritus i strafferet ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Han arbejder bredt med strafferettens teoretiske og retspolitiske problemstillinger. Hans aktuelle forskningsinteresser knytter sig bl.a. til lovgivningen om bekæmpelsen af terrorisme og ulovlig efterretningsvirksomhed samt påvirkningen af dansk ret gennem EU-ret og international ret. Desuden har han bl.a. forsket i emner inden for strafferet, straffuldbyrdelsesret, straffeprocesret, politiret, seksualforbrydelser og foranstaltninger over for unge kriminelle.

Jørn Vestergaard har bred erfaring med formidling af juridiske emner til den brede offentlighed. Han er medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder og af Advokatrådets strafferetsudvalg. Tidligere har han bl.a. været medlem af bestyrelsen for Domstolsstyrelsen og af den af justitsministeren nedsatte kontrol- og styregruppe i teledatasagen. I tidens løb har han varetaget en række administrative og ledelsesmæssige opgaver, bl.a. som institutleder. Fra 2006 til 2014 var han som prodekan med i den øverste ledelse for Det Juridiske Fakultet. 

Se hans profil på Københavns Universitets hjemmeside her.