Jørgen Rischel

Professor, dr. phil.

Jørgen Rischel har skrevet 189 artikler

Biografi

Jørgen Rischel (1934-2007) var filolog og fonetiker. Fra 1978 var han professor i lingvistik ved Københavns Universitet.

Jørgen Rischels videnskabelige indsats spænder over nordisk filologi, eskimologi, almen lingvistik og eksperimentalfonetik, med tyngdepunkt i fonologien, læren om lydenes funktion i sproget. Karakteristisk for Jørgen Rischels videnskabelige arbejder er at analysen af et konkret sprogligt materiale og formuleringen af vigtige teoretiske problemstillinger, hyppigt med udgangspunkt i flere forskellige faglige traditioner, gensidigt belyser hinanden.

Inden for den nordiske filologi omfatter Jørgen Rischels arbejder bl.a. færøske tekstudgivelser, analyser af færøske og norske lydforhold samt grundige udredninger af trykforhold i moderne dansk.

Jørgen Rischel skrev artikler til Den Store Danske og Dansk Biografisk Leksikon.

Se også artiklen om ham i Dansk Biografisk leksikon