Ivan Katic

Dr.med.vet.

Ivan Katic har skrevet 46 artikler

Biografi

Ivan Katic (1930-2018) var dr.med.vet. og forskningsbibliotekar ved Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek 1965-1995. Hans forskningsfelt var veterinærhistorie. Han var redaktør af det internationale tidsskrift "Historia Medicinae Veterinariae", æresmedlem i Dansk Veterinærhistorisk Samfund og æresdoktor ved det estiske veterinærfakultet i Tartu.